Posiadanie doświadczenia z gotówki, panel klienta takto a może z dwukołowym ruchem do przodu